Hvordan man unseal lukket vedtagelse optegnelser

Når et barn vedtages ved en lukket adoptering, er registreringen af ​​vedtagelsen forseglet af en dommer for at gøre transaktionen privat. Biologiske forældre vil undertiden gøre dette, hvis de ikke ønsker at blive kontaktet af deres biologiske barn, eller hvis de involverede parter er enige om, at det er bedst, hvis visse oplysninger er anonyme. Men nogle gange kan et barn vokse op og vil kontakte sine biologiske forældre, eller hun må muligvis kende hendes forældre i tilfælde af en arvelig sygdom eller risiko, som kræver viden om familiens medicinske historie.

Find det amt, du blev vedtaget i, og kontakt countyklerken. Hun vil være i stand til at fortælle dig processen med at søge adgang til dine forseglede adoptionsregistre. Der kan være visse begrænsninger og forskellige procedureregler – som en regel om at du skal have lovlig alder til at stille anmodningen alene – men du bliver nødt til at gå til retten uanset hvad, og processen til at arrangere det Udnævnelsen er ved at indgive et andragende.

Udfyld ansøgningsskemaet med amtsretten. Dette er en ret simpel form, der anmoder om at identificere oplysninger fra filerne og en kort forklaring på årsagen til andragendet. Når dette andragende er returneret til amtsretten, oprettes en retsdato.

Mød med dommeren på din planlagte dato og forklar din årsag til, at du vil have adoptionsarkiverne uforseglet. Generelt vil du have en bedre chance, hvis din begrundelse ikke udelukkende er baseret på personlig ønske eller interesse. Medicinske problemer er den mest almindelige årsag, at forseglede adoptionsregistre er uforseglet. Du kan dog rådføre dig med en adoptionsadvokat for at opbygge det bedste argument, uanset hvad du mener. Dommeren vil enten give din anmodning og afsætte optegnelserne eller nægte din anmodning. Hvis dette sker, kan du anmode om en fortrolig mellemmand.

Forhandle med dine biologiske forældre og / eller deres repræsentanter gennem en fortrolig mellemmand. Dette er kun en mulighed, hvis dine forældre stadig er i live (hvis de er døde, er det normalt lettere at vedtage unseal adoption records). Brug formidleren til at forklare din begrundelse for at have optegnelserne uforseglet. Hvis du kan nå til enighed, kan arkiverne forsegles.